وبلاگآخرین اخبار و نمونه کارها

نمونه کارهای طراحی

مشخصات چند نمونه از کارهای طراحی انجام شده توسط شرکت آبگستر سبز سپاهان به شرح زیر است:

آبیاری تحت فشار - بارانی
موقعیت طرح اصفهان - جی و قهاب
مساحت طرح 37 هکتار
محصول گندم - جو - یونجه
منبع آب  دو حلقه چاه 20 و 18 لیتر بر ثانیه نوبتی
دبی سیستم 80 لیتر بر ثانیه
نقشه دانلود فایل PDF
نمونه کار سنترپیووت
موقعیت طرح شهرضا - پرزان
مساحت طرح 40 هکتار
محصول گندم - جو - یونجه - ذرت علوفه ای
منبع آب چاه با دبی 18 لیتر بر ثانیه دائم
دبی سیستم 25 لیتر بر ثانیه
نقشه دانلود فایل PDF
نمونه کار لینیر
موقعیت طرح شهرضا - مهیار
مساحت طرح 36/5 هکتار
محصول گندم - جو - یونجه - ذرت علوفه ای
منبع آب چاه با دبی 25 لیتر بر ثانیه دائم
دبی سیستم 30 لیتر بر ثانیه
نقشه دانلود فایل PDF

 

آبیاری تحت فشار - موضعی
نمونه کار قطره ای
موقعیت طرح نطنز - روستای طامه
مساحت طرح 113 هکتار
محصول درخت گلابی (5×4)
منبع آب پنج رشته قنات 50 و 80 لیتر بر ثانیه
دبی سیستم 19/68 لیتر بر ثانیه
نقشه دانلود فایل PDF
نمونه کار تیپ
موقعیت طرح برخوار - روستای سین
مساحت طرح 14 هکتار
محصول صیفی - ذرت علوفه ای
منبع آب چاه با دبی 25 و کانال با دبی 40 لیتر بر ثانیه دائم
دبی سیستم 15/6 لیتر بر ثانیه
نقشه دانلود فایل PDF

 

آبیاری کم فشار
نمونه کار کم فشار
موقعیت طرح برخوار
مساحت طرح 12هکتار
محصول گندم - جو - یونجه
منبع آب چاه با دبی 10 لیتر بر ثانیه دائم
دبی سیستم 20 لیتر بر ثانیه
نقشه دانلود فایل PDF
نمونه کار هیدروفلوم
موقعیت طرح اردستان - روستای سید آباد
مساحت طرح 96 هکتار
محصول درخت پسته (7 × 1.2)
منبع آب چاه با دبی 40 لیتر بر ثانیه دائم
دبی سیستم 40 لیتر بر ثانیه
نقشه دانلود فایل PDF

 

نمونه کار قطره ای - بارانی
موقعیت طرح سمیرم - وردشت
مساحت طرح قطره ای 14  و بارانی  61 هکتار
محصول درخت سیب - گندم - جو - یونجه
منبع آب چاه با دبی 10 لیتر بر ثانیه دائم و رودخانه با دبی 40 لیتر بر ثانیه
دبی سیستم  قطره ای 13/5 و بارانی 74/48 لیتر بر ثانیه
نقشه دانلود فایل PDF

 

نمونه کار قطره ای - تیپ
موقعیت طرح برخوار - روستای سین
مساحت طرح قطره ای 4/1  و تیپ 9/6 هکتار
محصول درخت به و انار - صیفی و ذرت علوفه ای
منبع آب چاه با دبی 25  و کانال با دبی 40 لیتر بر ثانیه
دبی سیستم  قطره ای 15/12 و تیپ 14/72 لیتر بر ثانیه
نقشه دانلود فایل PDF

جستجو در وبلاگ

دسته بندی ها

عضویت در خبرنامه سایت

آخرین اخبار و اطلاعات شرکت را مستقیما در ایمیل خود دریافت کنید!

توضیح: پس از درخواست عضویت، یک ای میل تاییدیه برای شما ارسال خواهد شد. جهت تکمیل عضویت، روی لینک فعال سازی داخل این ای میل کلیک کنید.